Přidání počítače do domény pomocí PowerShell

Jakým nejrychlejším způsobem můžeme přidat stanici Windows do domény? Stačí k tomu 10 vteřin.

  1. Spusťte Powershell jako admin
  2. Spusťte příkaz Add-Computer
  3. Přidání stanice do domény provedeme napsáním přihlašovacích údajů uživatele, který má oprávnění přidávat nové stanice do domény a napíšeme název domény
  4. Zakončíme restartem stanice

 

ps